Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 
Carl Christian Scavenius og Birte Scavenius f. Rist med børnene
Bente, Peter og Alette på picnic i Mandemarke Bakker.
Maleri af englænderen Claude Harrison 1956.