Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 

JAGTUDLEJNING

 

JAGTEN PÅ KLINTHOLM GODS

 

Henvendelse:
Klintholm Godskontor - Klintholm Alle 1 B - 4791 Borre, Møn
klintholm@klintholm.dk

 
 
 

Gennem mange år har vi lejet det meste af jagten på Klintholm Gods ud. Jagten består af i alt i 8 dele, hvoraf den ene er forbeholdt ejeren.

Vi har en fin bestand af råvildt, og der er i gennem årene skudt flere ”Top 10 bukke”.
Der er fasanudsætning på alle de udlejede områder. Godset udsår majsremiser, og blev i 2010 tilmeldt biotop-ordningen, der er med til at gavne fuglevildtet. Fra søerne er der fin mulighed for andetræk med gråænder, såvel som krikænder.

Klintholm har for øjeblikket to ledige konsortier: Søndergårdsjagten og Kobbelgårdsjagten, kontakt klintholm@klintholm.dk for nærmere oplysninger.

Møn
 
Kobbelgårdsjagten - Ledig
Jagtområdet se større kort her

Denne jagt er helt unik, ligger helt ud til Østersøen og med meget varierende biotoper.
Mark, skov, eng, mose, sø, læhegn og remiser. Arealet er på 100 ha. Der er inden for de sidste år plantet 1400 m 6 rækket læhegn. Ca 15 ha skov, 2 søer, 3 remiser. Der er en fin råvildt bestand. I forbindelse med at der er lavet biotopplaner kan der udsættes op til 700 fugle.

 

 
 
Søndergård Jagten - Ledig
Jagtområdet se større kort her

Denne jagt er fortrinsvis en markjagt, men p.gr.a. at der er plantet mange læhegn, har jagten udviklet sig til at være en varieret jagt med mange muligheder.

Til jagten hører 2 remiser, hvoraf én er med en sø, endvidere er der mere end 5.000 m læhegne, hvoraf langt de fleste er nyere 6 rækket hegn, der giver en virkelig god beskyttelse for vildtet. Der er gode muligheder for jagt på fasaner, råvildt, ænder og duer.

Arealet er på 200 ha.

Der kan indgå en jagthytte med alle faciliteter på ca. 100 m2, denne er beliggende på Søndergård midt i reviret.

 
 
 
 
   
 
 

Henvendelse til:
Klintholm Godskontor
4791 Borre
klintholm@klintholm.dk