Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 
Kort Kobbelgårdsjagten 100 HA

KOBBELGÅRDSJAGTEN 100 HA

 

Denne jagt er helt unik beliggende helt ud til Østersøen og med meget varierende Biotoper.

Skov 16 ha, Eng 48, ha mark 30 ha 6 ha hegn og naturarealer, 2 søer, 1400 m læhegn op til 20 m bredt.

Mulighed for udsætning af fasaner,

Ænder og gæs på træk samt en stærk bestand af råvildt.

Mulighed for 2 foderremiser samt opstilling af jagtskur.

Leje perioden er på 5 år. Kontakt Peter Scavenius på tlf. 22 22 33 66 eller klintholm@klintholm.dk for nærmere oplysninger ang. pris m.m.