Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

EU Tilskud

Klintholm Gods har modtaget EU Tilskud via landdistriktsprogrammet.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm