Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 

Klintholm Gods i dag

 

Klintholm Gods blev overtaget af den nuværende ejer 1. oktober 1972 i forbindelse med at Danmark valgte at indtræde i EU. Driften blev forsat drevet uændret ved den tidligere ejer Carl Christian Scavenius indtil februar 1979.I forbindelse med skiftet i driften blev der foretaget to store ændringer, nemlig at den meget kendte Herefordbesætning, der var den første i Danmark, blev nedlagt samt, at landbrugets drift blev bortforpagtet fra 1981. Denne forpagtning vedblev lige indtil 1993, hvor en væsentlig del af landbrugsdriften blev taget tilbage og drevet direkte under Klintholm.

En af årsagerne til at Klintholm er så kendt skyldes, at godset er placeret i et af de smukkeste naturområder i Danmark og herunder, at det ligger helt op til Møns Klint som har været ejet af Klintholm indtil april 1980, hvor den blev solgt til Staten. Salget af Klinten var i forbindelse med en større fredning af hele Høje Møn og herunder hele Klintholm gods. I forbindelse med denne fredning blev også mange af de mest bevaringsværdige overdrevsarealer (permanente græsningsarealer), samt den del af skoven, der lå i umiddelbar tilknytning til Møns Klint solgt til Staten.

Placeringen af Klintholm i så afvekslende og storslået natur er også med til at give et potentiale til mangeartede aktiviteter.

Klintholm består i dag af følgende:

  • Landbrug 548 ha
  • Skovbrug 463 ha
  • Enge, søer, moser 181 ha
  • Camping, vandrerhjem, huse m.m. 45 ha
  • I alt 1.237 ha

Turismen består af:

  • Camping Møns Klint/Møns Klint Resort (Campingplads, hytter samt Feriehuse)
  • Skibsprovianteringen (supermarked med dagligvarer)

 Boligudlejning er et væsentligt aktiv for Klintholm, og i mange år har der været en løbende forbedring af boligerne. Godset har også personale ansat til at servicere lejerne, samt til at sikre boligstandarden ikke bliver forringet. På godset er der 110 bygninger, der skal vedligeholdes, hvoraf en væsentlig del hører til turismen og til landbrug- og skovbruget.

 

Klintholm Gods har siden det blev erhvervet i 1798 været ejet af 7 generationer:

 

Jacob Brønnum S.              1749 – 1820

Lucas Frederik S                 1806 – 1832 (Solgte det til sin bror i 1826 efter 1 års ejerskab )

Peder Brønnum S.              1795 – 1868

Carl Sophus S                     1839 – 1901

Carl Sophus S.                    1872 – 1961

Carl Christian Brønnum S.1915 – 1987

Carl Peter Brønnum S.       1947

Carl Gustav Jacob Br. S     1976

 

I nyere tid har der været 3 generationsskifter CCBS i 1945, CPBS i 1972, CCJBS i 2007,

I denne periode har Klintholm gennemgået en markant udvikling. Efter CCBS overtagelse i 1945 blev godset, der på det tidspunkt var meget konservativit drevet, mekaniseret med traktorer og mejetærskere. I 54 blev de første Hereford kvæg indført til Danmark. I begyndelsen af 60érne blev malkebesætningen nedlagt, de to portlader blev samtidig lavet om til kornopbevaring. På Kobbelgården blev der lave kaninopdræt og på Søndergård blev der lavet en æggeproduktion.

Turismen har siden begyndelsen af 18 tallet haft stor betydning for såvel Møn som Klintholm. Omkring 1952 blev Camping Møns Klint anlagt lige uden for Klinteskoven, den gang var det kun en græsmark med en vandhane og en mindre toiletbygning, i dag er det en af landes fineste pladser med plads til 400 enheder, der har fået flere internationale priser.

I Klintholm Havn har Godset altid haft flere aktiviteter. Havnen blev anlagt af Godset i 1878, hvor der før blot var strand, og overtaget i 1918 af kommunen. Godset har gennem årene stået for opførelse af Magasinbygningen, skibsprovianteringen, i 1961 blev Ålekroen bygget og Hyttefadet blev erhvervet i 1981. CCBS tog initiativ og projekterede den nuværende ferieby og lystbådehavn, der blev bygget i 1985 som et DIFKO (anparts) projekt.

Møns Klint her blev pavillonen renoveret til et cafeteria, parkeringsanlægget blev udvidet, hotellet blev renoveret og der blev udbygget med museum og publikumsfaciliteter.

I dag er meget af disse aktiviteter blevet afviklet således at i havnen har Godset Skibsprovianteringen og Magasinbygningen, Klinten med parkeringsanlæg m.v. er solgt til Staten i 1980, hele den animalske produktion er nedlagt. Campingpladsen drives fra Klintholm og er løbende blevet udbygget. I dag er der 11 moderne hytter, samt 3 hytter med dertil hørende fælleslokale til brug for lejrskoler.  Vandrehjemmet er bortforpagtet, men planlægges at blive drevet sammen med Campingpladsen. - Se det nærmere uddybet under Møns Klint Resort.

Jagten er en væsentlig del af Godsets drift, den er udlejet til 8 forskellige jagtselskaber. Der er udarbejdet biotopplaner for hele Godset og der sker løbende en forbedring i forbindelse med plantning af læhegn, renovering af remiser og etablering af nye søer og remiser.

I de sidste 50 år har alle Godsets 58 udlejningsboliger blevet renoveret og istandsat og bliver med Godset håndværkere løbende vedligeholdt.

Klintholm Gods består i dag af følgende:

Landbrug                            640 ha           Overdrev       110 ha

Skovbrug                            465 ha           Eng, sø, mose120 ha

Have gårdsplads m.v.  45 ha                    I alt               1380 ha

Camping 13 ha, vandrehjem, skibsproviantering og 58 udlejningsboliger