Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 

Landbrug

 

 

 

Klintholm Gods – Landbrug:

 

 Fra 1981 til 1993 var hele Klintholms landbrug bortforpagtet. – fra 1993 kom driften af landbruget igen under Godset.

Landbrugsarealet er på 640 ha og dyrket traditionelt med følgende afgrøder.

 

Landbruget drives af en driftsleder samt en traktorfører, halmpresning og roeoptagning udføres af maskinstation.


 

Den 1. januar 2004 er der indgået et maskin- og driftssamarbejde med Flemming Hansen, der med egen jord og til forpagtninger driver 410 ha. Således er vores fælles maskinpark tilpasset til 1050 ha.

 

Godset har ligeledes 225 ha overdrevsarealer, der bliver bortforpagtet til afgræsning, hertil kommer ca. 100 ha mose der delvis bliver afgræsset.

 

 

 

 

 

Se flere film klik her