Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 

Udbytte

 

Skovens aralfordeling  ser således ud:

Træart

Bruttoareal ha

Areal ha < 50 år

Areal ha >=50 år < 100 år

Areal ha > 100 år

Bøg

163

54

39

70

Eg

10

4

 

6

Ask

13

11

2

 

Ahorn

56

56

 

 

Andet løv

33

8

24

1

Rødgran

12

11

1

 

Sitkagran

26

18

8

 

Douglasgran

9

2

7

 

Andet nåletræ

42

9

33

 

Pyntegrønt

11

11

 

 

I alt

375

184

114

77

Ubevokset, værnskov

88

 

 

 

Total areal

463