Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 

Turismen på Højemøn

Turismen på Højemøn har siden begyndelsen af 1800 tallet haft en stor betydning. Dette kan man f. eks se på de malerier, der er malet af klinten, på mange af dem er der malet personer, der beskuer klinten og dens udsigt, også kunstnerne selv har været en slags turister.

 

I slutningen af 1800 tallet blev der på Klintholms ejendom bygget flere pensionater herunder Langbjerggård, Hunosøgård, Stengården samt pavillonen på Store Klint og i begyndelsen af 1900 tallet Hotel Store Klint og Søbadet i Klintholm havn.

 

Efter 1950érne blev turismen på Klintholm sat i fokus som en af de vigtige driftsgrene. Som noget af det første blev Camping Møns Klint anlagt, senere Ålekroen som en af de førende restauranter uden for København, endvidere blev Hunosøgård udvidet, Cafeteriet på Klinten blev udbygget, der blev lavet et lille geologimuseum, samt andre publikum tiltag.

 

Møns Klint med en del af skoven blev solgt i 1980, restauranterne i Klintholm Havn er ligeledes solgt, men turismen er stadig af stor betydning for Godset og bliver til stadighed udbygget. Camping pladsen er løbende blevet renoveret og fremstår i dag som den største plads i kommunen samt har fået flere priser for dens kvalitet. Fra 2012 er der også etableret en afdeling for lejrskoler. 

En gamle dansepavillon samt Stengården er renoveret, og kan idag både være feriested for flere familier eller konference for mindre firmaer. - Der er mulighed for at medbringe heste og opleve et rideterræn som er et af Danmarks bedste.

 

Klintholm kan i dag tilbyde overnatninger og naturoplevelser rækkende fra to personer på kanten af klinten til feriehus i ensomhed med naturen til camping og skoleklasse, der får de bedste oplevelser i naturen.